Cennik tłumaczeń

Cennik

Tłumaczenie pisemne Tryb normalny Tryb ekspresowy
( w tym samym dniu lub kolejnym - do 5 stron)
z języka francuskiego na język polski 40 zł / stronę 60 zł / stronę
z języka polskiego na język francuski 50 zł / stronę 70 zł / stronę

*Ceny podane są w PLN i są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT
*W przypadku tłumaczeń specjalistycznych, w zależności od stopnia skomplikowania tekstu do stawek podstawowych dolicza się dodatek w wysokości od 25 do 100%.

Tłumaczenia ustne / konsekutywne w Polsce za granicą
język polski/język francuski - język francuski/język polski 100 zł / godzina 1100 zł / dzień ( 8 godzin )

*Ceny podane są w PLN i są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT
* Zleceniodawca pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza.
* Minimalna jednostka rozliczeniowa = 3 godziny
* Maksymalna jednostka rozliczeniowa = 8 godzin
* w soboty : plus 50%, w niedziele i święta : plus 100%
*za każdą przekroczoną godzinę powyżej 8 godzin: plus 50% kwoty
*dojazd (np. do Krakowa): 45 zł / godzinę
* w przypadku wyjazdu zagranicznego całodzienna dieta kraju, do którego jest wyjazd, np. Francja -50 Euro

Istnieje możliwość zakontraktowania stałej współpracy. Wówczas przy umowie zawartej na czas określony np. 1 roku powyższe ceny mają marżę 5%. Przy zawarciu kontraktu na 3 lata ceny są negocjowane indywidualnie, maksymalnie do 20% marży. Co rok ceny są waloryzowane o wskaźnik GUS wzrostu cen i usług. Usługi wykonuje się na podstawie zawartej umowy lub zlecenia.

 


Free Joomla! template by Age Themes